Земельний банк

Інноваційна розробка ГІС 6 Агро для управління земельним банком

Грунтовне управління будь-якими об`єктами є необхідним і важливим процесом їх ефективного функціонування. Не є виключенням і земельні ресурси. Керування їх наявністю, якістю, функціональністю за недостатньо обгрунтованими показниками та інтуітивними передбаченнями призводить до значних втрат у агробизнесі. Уникнути негативних наслідків дозволяє використання компьютерних систем та технологій, що забезпечують аграріїв повним комплексом інформації для грунтовного розроблення управлінських рішень.

Саме використання геоінформаційних систем може забезпечити ключові способи вирішення технічних, економічних та організаційних проблем господарських суб’єктів, за допомогою раціоналізації використовуваного часу та організації єдиної системи збереження інформації про ділянки (поля) у земельному банку.

Виходячи з вищевикладеного актуальними постають питання створення єдиного земельного банку; моніторинг реєстру договорів оренди; зберігання і підключення сканованих та інших матеріалів в одному сховищі; поділ земельних ділянок; оформлення агрозвітності. Забезпечити вирішення таких питань дозволяє ГІС 6 Агро – мережева версія програми для управління земельним банком агрокомпанії.

Програма для управління земельним банком. Облік земельного банку. Особливості ГІС 6 Агро.

Дана ситема є прикладом реалізації світових інноваційних технологічних розробок в українську практику. Програма має декілька модулів, які містять функціонал для ведення обліку земельних ділянок, сівозмін та полів, а також дають можливість стежити за термінами дії договорів оренди та обмінюватися інформацією з іншими програмами. Точні аналітичні інструменти дозволяють швидко знайти необхідну ділянку, проаналізувати інформацію та роздрукувати потрібні звіти.

Функціональні можливості ГІС 6 Агро також включають:

  • вбудований у програму модуль FastReport для формування звітів будь-якої складності;
  • можливий імпорт/експорт даних з файлів MS Excel;
  • завантаження космознімків з картографічних серверів GoogleMap та інших;
  • підключення закоординованних знімків;
  • наявність інструментарію для пошуку, відбору та відсіювання даних, з метою подальшого аналізу інформації;
  • відображення Публічної Кадастрової Карти України, а також пошук по кадастровому номеру;
  • у програму встановлений автоматичний розрахунок відстаней, периметра і площі земельних ділянок;
  • присвоєння кадастрового номеру по геометрії ділянки через сервіс Національної кадастрової системи;
  • зберігання сканованих та інших матеріалів в єдиній базі даних;
  • фіксування розрахунків з орендодавцями.
Інноваційна розробка ГІС 6 Агро для управління земельним банком і її функціональні можливості

ГІС 6 Агро містить можливості для реєстрації полів, земельних ділянок, договорів оренди та державних актів. Програма має вбудований модуль «Камеральної функції…» та модуль «Карта». Підтримка імпорту та експорту до зовнішніх джерел допомагає обмінюватися файлами земельно-кадастрової інформації у форматі In4 та Xml, отримувати об’єкти з файлів у розширені Dxf, Shp, In4, Xml, Kmz, Kml, Dmf, Mif, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat та підключати зображення Tif, Sid, Jpg, Gif, Bmp.

Для спрощення роботи у ГІС 6 Агро існує автоприсвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам через сервіс "НКС" та візуалізація відображення об'єктів за різними параметрами та умовами. Нові можливості відкриваються для користувача з підключенням інтернет-карт від GoogleMap, Публічної Кадастрової Карти України та інших подібних програм, що стимулює інтеграцію ГІС 6 Агро з зовнішніми рішеннями. Для автоматизації процесу та полегшення орієнтації у єдиному земельному банку присутній функціонал пошуку і фільтрації даних, а також автоматичне резервне копіювання бази даних.

Ефективне землеробство для агробізнесу за допомогою точного управління земельними ресурсами

Використання точного картографічного підходу дозволяє провести спостереження ґрунтового покриву та отримати необхідну інформацію, яка підлягає подальшому аналізу та обробці. Лише за допомогою розробленої системи картограм можна отримати потрібну інформацію і, шляхом вивчення отриманих даних, спрогнозувати стан земельних ресурсів. ГІС 6 Агро дає змогу максимально ефективно використовувати картографічний метод досліджень, а також можливості геостатистики, що допомагає швидко і точно оцінити ситуацію щодо стану зазначеної територій.

Таким чином, підводячи підсумок можна відзначити, що за допомогою ГІС 6 Агро створюється новий спосіб управління земельними ресурсами, з яким можна регулярно отримувати актуальну та оперативну просторово-координовану інформацію щодо властивостей земельних ділянок та максимально ефективно мобілізувати всі необхідні дані у єдиній системі як основі успішного управління агробізнесом.

ShelS Company Facebook ShelS Company Twitter ShelS Company LinkedIn ShelS Company YouTube
Розроблено Компанією ШЕЛС
© Авторське право 2022 Компанія ШЕЛС. Усі права захищено.