Продукція

gis6.htm
ГІС 6

Геодезична Інформаційна Система 6 - мережева версія програми, яка дозволяє виконувати комплекс задач від камеральних робіт до реєстраційної картки та обмінного файлу. Як SQL сервера баз даних може бути використаний Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. Бази даних можна умовно розділити на реєстри: сертифікатів, земельних ділянок, нерухомості, технічної документації, державних актів, договорів оренди, реєстраційних карток, книг реєстрації. Реєстри мають окремі вікна в програмі, причому по державним актам, книгам реєстрації та реєстраційним карткам ведеться оперативна статистична інформація. Окремо можна також виділити наявність у програмі модуля MapDraw, що надає можливість підключення та відображення зовнішніх растрових і векторних шарів ArcView / ArcGis спільно з внутрішніми шарами: земельні ділянки, кадастрові блоки, внутрішньогосподарський устрій, грунтова характеристика, сервітути, обмеження і оренда. Відображення карти можна поєднувати з відображенням атрибутивної інформації.
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
ejrc2.htm
EJRC 2

Програма "Електронний журнал реєстрації клієнтів 2" - мережева версія програми, що представляє собою окремий реєстр, що використовує базу даних Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. Програма EJRC 2 може використовувати загальну базу даних з програмою Геодезична Інформаційна Система 6. Реєстр складається з бази даних рахунків, договорів та актів на виконання земельно-кадастрових робіт, бази платіжних доручень, бази податкових накладних та модуля розрахунку кошторисів. Користувач має можливість коригувати як сформовані документи, так і шаблони документів. У програмі передбачено відстеження виконання окремих етапів робіт і облік прийнятих документів від замовника. Модуль розрахунку кошторисів дозволяє використовувати будь-які збірники цін і має зручне вікно для вибору параметрів. Користувач має можливість створювати шаблони кошторисів для різних видів робіт і коректувати перелік пунктів кошторису для окремого рахунку. Програма дозволяє задавати права доступу для окремих користувачів і проводити аналіз створення і редагування записів.
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
smeta.htm
КВЗКР 2

Програма "Кошториси для виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт 2" призначена для розрахунку кошторисів для виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт на території України. Програма поставляється з внесеними збірниками цін: "Розмірі оплати земельно-кадастрових робіт та послуг" (№ 97/298/124 від 15.06.2001), "Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва" (Москва, 1982), "Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою "(Київ, 1983), "Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою та земельному кадастру "(Москва, 1986), "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи"(Київ, 2003) , Наказ № 100 Центру ДЗК "Про затвердження єдиного тарифу на виконання робіт зі складання обмінного файлу у форматі XML" (Київ, 2011), Постанова № 835 Кабміну "Надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг" (Київ, 2011).
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
smeta2.htm
CВЗКР 2

Програма "Кошториси на виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт 2" призначена для розрахунку кошторисів на виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт на території Росії. Програма поставляється з внесеними збірниками цін: "Збірник цін і суспільно необхідних витрат праці на виготовлення проектної та вишукувальної продукції землеустрою, земельного кадастру і моніторингу земель" (Москва, ОНЗТ 1996 рік), "Кошторисні укрупнені розцінки на топографо-геодезичні роботи" (Москва, СУР 2002 рік), "Довідник базових цін на інженерні вишукування для будівництва" (Москва, СБЦ 2004 рік), "Довідник базових цін на інженерні вишукування для будівництва" (Москва, СБЦ 2006 рік). Користувач має можливість змінювати документи перед друком, створювати шаблони документів у форматі Fast Report 3, MS Word та Open Office.
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
mapdraw2.htm
MapDraw 2

Програма MapDraw 2 призначена для відображення, створення, зміни та пошуку просторової інформації. Дозволяє відображати, створювати та змінювати файли у внутрішньому та зовнішньому форматі Shp/Shx/Dbf програми ArcGis/ArcView. Присутня можливість координування растру в форматі Bmp, Wmf, Jpg, Tif та Sid безпосередньо на екрані або у вікні координування. Крім зовнішніх шарів: точки, лінії і полігони, підтримується внутрішній косметичний шар з можливістю створення в ньому додаткових об'єктів: текст і позначення. Кожен шар містить свої параметри відображення та пошуку. Програма містить модуль для перетворення зображень, побудови пірамід, а також Гео-просторові операції для обраних об'єктів або шарів. Підтримується імпорт об'єктів з файлів у форматі Dxf, Shp, In4, Xml, Kmz, Kml, Dmf, Mif, а також імпорт даних з тахеометрів й GPS приймачів у форматі Ics, Pts, Dat, Txt. Присутня можливість підключення космознімків GoogleMap в обраній системі координат, в тому числі і в місцевій системі координат. Дозволяє використовувати шар в базі MS SQL Server для спільного створення і редагування ГЕО-просторової і семантичної інформації
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
gismapserver.htm
GisMapServer

Картографічний сервер для внутрішніх шарів програми Геодезична Інформаційна Система 6 і зовнішніх шарів, які підтримуються програмою MapDraw 2. Дозволяє суттєво прискорити процес формування зображень для клієнта, звільнити трафік локальної мережі, а також убезпечити доступ до векторних і графічних даних, що знаходяться на сервері. GisMapServer може також використовуватися як картографічний Інтернет сервер. Дана технологія дозволяє отримувати картографічну інформацію в користувацьких додатках. HTTP запити можуть містити координати центру малюнка, масштаб, розмір і формат одержуваного малюнка. Java і С # приклади для роботи з картографічним та інтернет сервером поставляються разом з програмою. Крім того, для картографічного сервера надається безкоштовно програма GisWebClient, яка призначена для перевірки накладання обмінних файлів у форматі In4 і Xml. Програма працює спільно з картографічним сервером GisMapServer. Дозволяє виконувати перевірки розташування обраних обмінних файлів щодо наявної растрової та векторної інформації підприємства.
Купити

Опис

Документація

Обновлення

Скачати
Розроблено Компанією ШЕЛС
© Авторське право 2018 Компанія ШЕЛС. Усі права захищено.