Геодезична Інформаційна Система 6

Представляємо Вашій увазі нову версію програми Геодезична Інформаційна Система 6, яка є логічним продовженням попередніх версій програми. Останнє оновлення має суттєво вдосконалену структуру баз даних з можливістю роботи в локальному і багатокористувацькому режимі. В якості SQL сервера баз даних використовується Microsoft SQL Server 2000 - 2012. Бази даних можна умовно розділити на реєстри: сертифікатів, земельних ділянок, нерухомості, технічної документації, державних актів, договорів оренди, реєстраційних карток та книг реєстрації.

Структура баз даних організована таким чином, що в міру створення земельних ділянок і заповнення, пов'язаних з ними параметрів, виконується автоматичне заповнення реєстрів. Реєстри мають окремі вікна в програмі, причому за державними актами, книгами реєстрації та реєстраційними картками ведеться оперативна статистична інформація.

Як і в попередній версії бази даних діляться на бази: загального призначення, які містять списки класифікаторів, і робочі, що містять дані, які заповнюються користувачем.

У новій версії програми сервітути, обмеження та оренда формуються в окремих списках. Хочу звернути вашу увагу, що договори оренди тепер можуть мати зв'язок з декількома земельними ділянками і мати окрему відомість координат.

У програмі закладена ідеологія виникнення, припинення та переходу права суб'єктів на сертифікати, земельні ділянки та об'єкти нерухомості. Фізичні та юридичні особи тепер знаходяться в окремих реєстрах, причому співробітники юридичної особи пов'язані зі списком фізичних осіб. Документи, що підтверджують право власності (користування), знаходяться в єдиній базі даних, яка використовується при виникненні / припиненні права власності, користування, сервітутів, обмежень і т.п.

Геодезична інформаційна система 6 містить всі можливості попередньої версії, а також має можливість імпорту усіх наявних даних у повному обсязі з GIS 5.3.

Адміністратор має можливість розмежування доступу для окремих користувачів. Програма має достатній обсяг функцій для виконання обчислень і перетворень координат, починаючи від обчислення теодолітних ходів і закінчуючи перетворенням системи координат. Імпорт та експорт даних в усі поширені формати даних. Програма поставляється з великим набором готових звітних форм, серед яких державні акти, реєстраційні картки, кадастрові плани, технічні звіти і т.д. Всі звітні форми можуть довільно корегуватися користувачами.

Окремо можна також виділити наявність у програмі модуля MapDraw, що надає можливість підключення та відображення зовнішніх растрових і векторних шарів ArcView/ArcGis спільно з внутрішніми шарами: земельні ділянки, кадастрові блоки, внутрішньогосподарський устрій, грунтова характеристика, сервітути, обмеження і оренда. Відображення карти можна поєднувати з відображенням атрибутивної інформації. Присутні можливості позиціонування на поточну земельну ділянку або шар / об'єкт зовнішнього шару. У програмі присутня можливість відображення та координування растрів у форматі Bmp, Wmf, Jpg, Tif та Sid безпосередньо на екрані або у вікні координування. Програма дозволяє відображати необмежену кількість зображень, а також присутній імпорт та експорт параметрів прив'язки із форматів Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Карта містить також потужні інструменти для пошуку і позиціонування на знайдений об'єкт.

Програма Геодезична інформаційна система 6 є ліцензійним програмним продуктом і рекомендована для використання Державним комітетом України із земельних ресурсів.

Геодезична інформаційна система 6 постачається як з однокористувацькими так і мережевими електронними USB ключами на задану кількість користувачів. У стандартну поставку програми входять версії ГІС 6 Професіонал і ГІС 6 Клієнт. Програма також має власний графічний сервер GIS 6 MapDraw Server, який дозволяє прискорити процес відображення карт, скоротити трафік локальної мережі, а також убезпечити доступ до векторних і растрових даних, що знаходяться на сервері.

 Завантажити модель баз даних

Ви все ще використовуєте кілька програмних продуктів?

Вам необхідно об'єднати всі наявні дані в одну базу даних і працювати в мережевому режимі одночасно декільком користувачам?

Потрібно розмежувати права доступу для різних користувачів і мати можливість оперативно аналізувати дані?

Все це і багато іншого дозволяє програма Геодезична Інформаційна Система 6. Землевпорядні підприємства, управління та відділи Державного комітету України із земельних ресурсів, а також філії Центру державного земельного кадастру вже успішно користуються програмою Геодезична Інформаційна Система 6. За допомогою нашого продукту виконано оновлення планово-картографічних матеріалів усіх районів Одеської області, розроблені електронні схеми землеустрою адміністративних районів в розрізі територій сільських, селищних, міських рад, ведуться чергові кадастрові плани більшості міст і районів Одеської області. Ми допомагаємо нашим клієнтам здійснити установку програми, конвертувати наявні дані, а також виконуємо професійну підтримку!

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ І СУБ'ЄКТІВ ПРАВА

СТВОРЕННЯ ДЕЖУРНИХ ПЛАНІВ ЗЕМЕЛЬ

РОЗРАХУНОК ТА ВРІВНОВАЖЕННЯ ТЕОДОЛІТНИХ ХОДІВ

ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ШАРІВ

ШАР GOOGLEMAP ДЛЯ ВИБРАНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

ФОРМУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ

ПЕРЕВІРКА ТОПОЛОГІЇ І НАДАННЯ КАДАСТРОВИХ НОМЕРІВ

ПЕРЕВІРКА ЗАПОВНЕННЯ ПЕРЕД ФОРМУВАННЯМ XML ФАЙЛА

КАМЕРАЛЬНА ОБРОБКА ДАНИХ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ

ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ ОБМІННИХ ФАЙЛІВ У ФОРМАТІ IN4 ТА XML

ГРОШОВА НОРМАТИВНА ОЦІНКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ШАР GOOGLEMAP ДЛЯ МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВЕРСІЙ ПРОГРАМИ

Версії програма ГІС 6: Стандарт, Професіонал, Держкомзем та Клієнт. Версії Професіонал і Клієнт поставляються при придбанні програми Геодезична Інформаційна Система 6. Користувач може самостійно вибрати відповідну для нього версію. Основна відмінність версій полягає в наборі можливостей і продуктивності.

Можливості програми Геодезична Інформаційна Система 6 Держкомзем Професіонал Клієнт
Реєстр земельних ділянок
Реєстр нерухомості
 
Реєстр технічної документації
 
Реєстр державних актів
 
Реєстр договорів оренди
 
Реєстр книг реєстрації
   
Реєстр реєстраційних карток
 
Реєстр поземельних книг
   
Реєстр арештів
 
Адаптація програми під постанову № 1021
   
Вікно "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів"
 
Вікно "Камеральні функції..."
Вікно "Грошова оцінка"
 
Вікно "Карта"
Імпорт і експорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації In4 та Xml
Адміністрування доступу
 
Адаптація програми для баз даних понад 500 тисяч ділянок
Спрощений інтерфейс програми і можливостей    
Розрахунок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
 
Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Друк державних актів
Друк реєстраційних карток
Друк книг реєстрації
   
Друк поземельної книги
   
Друк кадастрових планів
Друк технічної документації

Комплектація

- інсталяційний CD-диск

- електронний USB ключ

- параметри доступу до оновлень

- річна підтримка програми

Версія комплекту Комплект Ціна  
GIS 6 Virtual Ліцензія на 1 робоче місце 9870 грн
GIS 6 Local Локальна ліцензія на 1 робоче місце 12520 грн
GIS 6 Net 5 Мережева ліцензія на 5 робочих місць 50080 грн
GIS 6 Net 10 Мережева ліцензія на 10 робочих місць 86400 грн
GIS 6 Net 20 Мережева ліцензія на 20 робочих місць 145460 грн
  Тимчасові ліцензії    
GIS 6 Rent Віртуальна ліцензія на 1 місяць 1060 грн

Віртуальні ліцензії можуть використовуватися для вивчення програми та оплати за підпискою.
Для роботи програми з віртуальними ліцензіями потрібно інтернет підключення.
Локальні та мережеві ліцензії поставляються з USB ключем і наявність інтернет підключення не вимагається.

Підтримка

Інше